Uus õppevideo on valmis!

Uus õppevideo on valmis!
Ronimisvarustuse katsetamine

http://www.ronimine.ee/oppematerjalid/

Videos näete seda, mis juhtub köite, sõlmede ja karabiinidega, kui neile rakendada suurt koormust.
Video koostas: Marek Kenk
Katseid viis läbi : Karl Vene
Katseid teostati TTÜ laboris.

TÄHELEPANU! Hoolimata sellest, et vanad julgestusvahendid võivad olla piisavalt tugevad, neid siiski kasutada EI TOHI!

Meeldivat vaaamist!